12 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

12 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

12 Lời Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai:

Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, Bồ Tát ứng thân thị hiện ra đời vì lòng thương cứu độ chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Vì chúng sanh vô lượng vô biên nên chư Phật cũng thị hiện vô sốtùy theo nghiệp lựccăn tánh của chúng sanh mà các Ngài kiến tạo quốc độ và lập đại nguyện để giáo hóa, đưa chúng sanh thoát khỏi phiền não khổ đau, có đời sống an lạc tự tạiĐức Phật Dược Sư là 1 trong vô số chư Phật có quốc độ và hạnh nguyện riêng của mình.

Dưới đây là 12 Lời Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai:

12 Lời Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
12 Lời Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
12 Lời Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
12 Lời Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
12 Lời Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
12 Lời Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
12 Lời Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
12 Lời Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Công đức đọc tụng và trì Chú Dược Sư

Trong cuộc sống thường nhật, người xuất gia cũng như tại gia, nếp sống tâm linh ảnh hưởng rất lớn đối với tự tâm của mỗi người. Nếu hằng ngày chúng ta trì niệm, đọc tụng hoặc xưng danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì sẽ được ứng nghiệm ngay trong hiện tại. Đặc biệt, chú Dược Sư mang một ý nghĩa rất quan trọng khi chúng ta hành trì, vì không những vượt qua mọi khổ ách, mà sau khi mạng chung còn được sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly, dần dần tu chứng đạt được quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Nguyện bài Chú Dược Sư này sẽ trợ duyên cho quý vị đạo hữu đọc tụng hàng ngày để tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp khổ. Chúc quý vị đạo hữu thường tinh tấn!

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật _((()))_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay 0986 671 288