Công Đức Của Ngồi Thiền Tư Thế Kiết Già – Quỷ Bức Thiền Sư

công đức ngồi thiền tư thế kiết già - HT Tuyên Hóa khai thị

Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải của Hòa thượng Tuyên Hóa.

Mời quý vị đạo hữu cùng nghe lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa về công đức ngồi thiền kiết già, từ đó hiểu được Quỷ Bức Thiền Sư là gì.

_((()))_ _((()))_ _((()))_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay 0986 671 288